CO TO JEST KLIMATYZACJA?

Klimatyzacja to proces wykorzystywany do tworzenia i utrzymywania określonych warunków temperatury, wilgotności względnej i czystości powietrza w pomieszczeniach. Ten proces jest zwykle stosowany w celu utrzymania poziomu osobistego komfortu.
Jest również stosowany w zastosowaniach przemysłowych, aby zapewnić prawidłowe działanie sprzętu lub maszyn, które muszą działać w określonych warunkach środowiskowych lub alternatywnie, aby móc przeprowadzać określone procesy przemysłowe, takie jak spawanie, które wytwarzają znaczne ilości ciepła, które należy usunąć w jakiś sposób.

System klimatyzacji musi być skuteczny niezależnie od zewnętrznych warunków klimatycznych i obejmuje kontrolę nad czterema podstawowymi zmiennymi: temperaturą powietrza, wilgotnością, ruchem i jakością. Zajrzyj na naszą stronę o klimatyzacji Wrocław by poznać więcej szczegółów.
Rozróżnienie między zastosowaniami przemysłowymi i osobistymi nie zawsze jest jednoznaczne. Klimatyzacja przemysłowa wymaga zwykle większej precyzji w zakresie kontroli temperatury i wilgotności. Niektóre zastosowania wymagają również wysokiego stopnia filtrowania i usuwania zanieczyszczeń. Z drugiej strony, klimatyzacja komfortowa, oprócz spełnienia osobistych wymagań dotyczących temperatury i wilgotności, obejmuje również inne dziedziny, takie jak projektowanie architektoniczne, prognozowanie pogody, zużycie energii i emisję dźwięku, aby odtworzyć idealne warunki dla dobrego samopoczucia psychofizjologicznego człowieka.