Czym jest montaż klimatyzacji?

Urządzenia klimatyzacyjne muszą być instalowane przez wykwalifikowaną ekipę montażową. Wykonawcy powinni posiadać osobiste atesty chłodnicze (certyfikaty F-Gasowe) oraz atesty elektryczne. Klimatyzatory przenośne to jedyny rodzaj sprzętu, który użytkownik może zainstalować osobiście. Jednak podczas instalacji należy przestrzegać instrukcji zawartych w dołączonej instrukcji obsługi. Montaż innych typów klimatyzatorów wymaga użycia specjalistycznych narzędzi, takich jak pompa próżniowa, manometry, butle z czynnikiem chłodniczym, licznik elektryczny, narzędzie do kielichowania, a także profesjonalny sprzęt do wiercenia otworów. Połączenia chłodzące pomiędzy jednostkami wykonane są z rur miedzianych, które są zabezpieczone izolacją termiczną o odpowiedniej grubości. Należy pamiętać, że podczas chłodzenia woda skrapla się wewnątrz jednostki wewnętrznej i należy ją odprowadzić do kanalizacji lub skierować na zewnątrz pomieszczenia. Najlepszą metodą ekstrakcji jest grawitacja, tzn. rury odprowadzające kondensat muszą być pochylone. Czasami jest to jednak technicznie niemożliwe, co wymaga zastosowania dodatkowej pompy odsysającej kondensat. Jednostka zewnętrzna klimatyzatora jest zwykle umieszczana na balkonie lub elewacji, lub na dachu budynku. Podczas instalacji należy zapewnić dostęp serwisowy i zachować odpowiednie odległości od ścian i barier określone w instrukcji instalacji. Pamiętaj o przeprowadzaniu okresowych przeglądów technicznych zainstalowanych klimatyzatorów (najlepiej dwa razy w roku). Ponadto część jednostek powinna być rejestrowana w specjalnej bazie, jaką jest Centralny Rejestr Operatorów, w którym odnotowywane są również obowiązkowe przeglądy w zależności od ilości czynnika chłodniczego. Informacje o sprzęcie wymaganym do rejestracji w tej bazie danych powinni dostarczyć wykwalifikowani technicy instalujący urządzenia klimatyzacyjne. Sprawdź nasze oferty odnośnie montażu klimatyzacji Wrocław.